Natal Chart

birthofvenus
birthofvenus
5 days ago
ً
ً
5 days ago
get a hamsa
get a hamsa
5 days ago
Unregistered HyperCam 2
Unregistered HyperCam 2
5 days ago
woulez-wous 🦂
woulez-wous 🦂
5 days ago
virginia 🍐
virginia 🍐
5 days ago
ElsaElsa
ElsaElsa
5 days ago
Kayla Ishkanian
Kayla Ishkanian
5 days ago
Maria  @JuicyClouds
Maria  @JuicyClouds
5 days ago
σελήνη
σελήνη
5 days ago
lillie ಠ_ಠ
lillie ಠ_ಠ
5 days ago
akiko🧚🏼‍♂️
akiko🧚🏼‍♂️
5 days ago
Sasha Anniyah 👽🌱💫
Sasha Anniyah 👽🌱💫
5 days ago
Jaytee
Jaytee
5 days ago
AstroTash
AstroTash
5 days ago
ayleen
ayleen
5 days ago
Robert Enck
Robert Enck
5 days ago
!l!
!l!
5 days ago
ᴋᴏᴍᴀʟᴘʀᴇᴇᴛ ☭
ᴋᴏᴍᴀʟᴘʀᴇᴇᴛ ☭
5 days ago
Beff Jezos
Beff Jezos
5 days ago
coco ♡
coco ♡
5 days ago
SUSHILKUMAR GEHI
SUSHILKUMAR GEHI
5 days ago
Gabe
Gabe
5 days ago
ᴋᴏᴍᴀʟᴘʀᴇᴇᴛ ☭
ᴋᴏᴍᴀʟᴘʀᴇᴇᴛ ☭
5 days ago
syd
syd
5 days ago
Aqua Moon 🌙
Aqua Moon 🌙
5 days ago
V
V
5 days ago
char 🎄
char 🎄
5 days ago
Tyi Afiya
Tyi Afiya
5 days ago
Expression Tees
Expression Tees
5 days ago