Natal Chart

Nasty Nαtxα
Nasty Nαtxα
4 weeks ago
𝖓𝖆𝖙𝖆𝖑𝖎𝖊 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖊 🗡
𝖓𝖆𝖙𝖆𝖑𝖎𝖊 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖊 🗡
4 weeks ago
Josy
Josy
4 weeks ago
j🕷
j🕷
4 weeks ago
cai🥥
cai🥥
4 weeks ago
𝓐
𝓐
4 weeks ago
bro
bro
4 weeks ago
Dr Ed Fitzgerald
Dr Ed Fitzgerald
4 weeks ago
✰ rika has finals ✰
✰ rika has finals ✰
4 weeks ago
k
k
4 weeks ago
Capricorn Research
Capricorn Research
4 weeks ago
pink samosa
pink samosa
4 weeks ago
🌸nelly🌸
🌸nelly🌸
4 weeks ago
🌸nelly🌸
🌸nelly🌸
4 weeks ago
KING BRYTAIN
KING BRYTAIN
4 weeks ago
Saudade.
Saudade.
4 weeks ago
KING BRYTAIN
KING BRYTAIN
4 weeks ago
Sailor Sol ☀️✨🌻
Sailor Sol ☀️✨🌻
4 weeks ago
Tech Asli
Tech Asli
4 weeks ago
Peter Holand
Peter Holand
4 weeks ago
Killer Queen
Killer Queen
4 weeks ago
jen
jen
4 weeks ago
Clo✨
Clo✨
4 weeks ago
Gwenhwyfar
Gwenhwyfar
4 weeks ago
Patience 🌹
Patience 🌹
4 weeks ago
amanda
amanda
4 weeks ago
J O R D I I I
J O R D I I I
4 weeks ago
Lauren Smith
Lauren Smith
4 weeks ago
Ashley Taylor
Ashley Taylor
4 weeks ago
rach🦎
rach🦎
4 weeks ago