Natal Chart

kimaya⚸
kimaya⚸
Yesterday
𝓝𝓲𝓴
𝓝𝓲𝓴
Yesterday
𝔰𝔞𝔰𝔥𝔞
𝔰𝔞𝔰𝔥𝔞
Yesterday
Lieutenant Bran
Lieutenant Bran
Yesterday
Bianca, not Blanca. 🦄
Bianca, not Blanca. 🦄
Yesterday
b.
b.
Yesterday
Elizabeth Crowens
Elizabeth Crowens
Yesterday
Very Airy🌞
Very Airy🌞
Yesterday
D’usse Daddy
D’usse Daddy
Yesterday
graffiti_bot
graffiti_bot
Yesterday
Aiden Kirchner
Aiden Kirchner
Yesterday
bangtan trashcan
bangtan trashcan
Yesterday
morg(ue)
morg(ue)
Yesterday
self
self
Yesterday
meghan markle
meghan markle
Yesterday
𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔 𝑬𝒆𝒗𝒆𝒆.
𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔 𝑬𝒆𝒗𝒆𝒆.
Yesterday
Taylor Ann
Taylor Ann
Yesterday
destiny estelle
destiny estelle
Yesterday
عَلاء
عَلاء
Yesterday
lexie
lexie
Yesterday
zoey
zoey
Yesterday
shelly elly✨
shelly elly✨
Yesterday
Marnie Balboa
Marnie Balboa
Yesterday
thatcrazytoaster
thatcrazytoaster
Yesterday
bryan
bryan
Yesterday
victoria ♉️
victoria ♉️
Yesterday
Matty Jiles
Matty Jiles
Yesterday
Northside Knotty
Northside Knotty
Yesterday
♾kristen🕊
♾kristen🕊
Yesterday
WYN★NA
WYN★NA
Yesterday