Natal Chart

mrnightsky_01
mrnightsky_01
Yesterday
val 🍊
val 🍊
Yesterday
Gerald 🎈
Gerald 🎈
Yesterday
Nancy Iñiguez🇲🇽
Nancy Iñiguez🇲🇽
Yesterday
b-onka.
b-onka.
Yesterday
KE 🥰
KE 🥰
Yesterday
Nancy Iñiguez🇲🇽
Nancy Iñiguez🇲🇽
Yesterday
Bougie Cousins
Bougie Cousins
Yesterday
god’s snack
god’s snack
Yesterday
succu(bi)tch. ❤️🎄💚
succu(bi)tch. ❤️🎄💚
Yesterday
Destiny & Noah
Destiny & Noah
Yesterday
Lily Hart
Lily Hart
Yesterday
Just Beige
Just Beige
Yesterday
Maddie✨
Maddie✨
Yesterday
eduvije$
eduvije$
Yesterday
Miranda Priestly
Miranda Priestly
Yesterday
Gönzo$ky
Gönzo$ky
Yesterday
uwustina 💌.
uwustina 💌.
Yesterday
3Clicks
3Clicks
Yesterday
❄luna❄
❄luna❄
Yesterday
kennedy
kennedy
Yesterday
caitie 🌦
caitie 🌦
Yesterday
𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒐𝒏
𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒐𝒏
Yesterday
Squishy Ruby 💎
Squishy Ruby 💎
Yesterday
kenneth
kenneth
Yesterday
RavenWolf🐺Kaniac🐾
RavenWolf🐺Kaniac🐾
Yesterday
Emerald Jones ♊️
Emerald Jones ♊️
Yesterday
케이💚
케이💚
Yesterday
moonriver
moonriver
Yesterday
RavenWolf🐺Kaniac🐾
RavenWolf🐺Kaniac🐾
Yesterday